Aqiqah

 Aqiqah pada bahasa berasal daripada perkataan al-‘aqqu yang bermaksud potong. Asalnya ia digunakan dengan makna rambut yang berada di atas kepala bayi sewaktu dilahirkan. Dinamakan demikian kerana ia dicukur dan dipotong.

Aqiqah dari segi syarak bererti haiwan yang disembelih untuk bayi sewaktu dicukur rambutnya. Sembelihan ini diberikan nama demikian kerana ia disembelih dan dipotong sewaktu rambut dicukur.

Hukum aqiqah

Aqiqah hukumnya sunat muakad (sunat dituntut). Wali yang menjaga bayi itu dituntut melakukannya. 

Daripada Salman bin Amir adh-Dhabbi RA katanya: “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Bersama bayi itu aqiqahnya, maka tumpahkanlah darah untuknya dan tanggalkan daripadanya perkara yang menyakitkan.” (Riwayat al-Bukhari)

Ulama tidak menyatakan aqiqah itu wajib kerana ia adalah penumpahan darah tanpa sebab kesalahan, juga bukan kerana nazar, maka ia tidak wajib.

Dalil menunjukkan ia tidak wajib ialah hadis (sabda baginda SAW) riwayat Abu Daud: “Sesiapa yang dikurniakan anak, lalu dia suka untuk melakukan ibadat kerananya, maka lakukanlah ibadat itu.”

Waktu aqiqah

Bermula waktu diharuskan menyembelih aqiqah dengan keluar semua tubuh bayi dari dalam perut ibunya. Jika ia disembelih sebelum sempurna keluar bayi, maka ia tidak dianggap aqiqah. Ia dianggap daging biasa dan tidak mendapat sunat aqiqah. 

Waktu sunatnya berterusan sehingga bayi itu baligh. Apabila sudah baligh (sampai umur), maka bapa atau penjaganya tidak lagi dituntut melakukannya dan lebih baik dia melakukannya sendiri sebagai memenuhi perkara yang tertinggal.

Namun sunat yang dituntut ialah melakukan aqiqah pada hari ketujuh daripada kelahiran bayi. 

Dalilnya hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya daripada Samrah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: “Bayi itu ditebus (tergantung) oleh aqiqahnya, disembelihkan ia pada hari ketujuh, hari itu diberikan nama dan dicukur kepalanya.”

Haiwan aqiqah untuk anak lelaki dan perempuan

Sunah menetapkan wali hendaklah menyembelih seekor kambing bagi aqiqah lelaki dan anak perempuan juga seekor kambing. Dalilnya hadis diriwayat oleh at-Tirmidzi, daripada Ali RA katanya: Rasulullah SAW melakukan aqiqah Hassan dengan seekor kambing.

Tetapi yang lebih afdal (utama) ialah wali menyembelih dua ekor kambing untuk anak lelaki dan untuk anak perempuan seeekor kambing. Dalilnya ialah hadis riwayat Tirmidzi dan selainnya daripada Aisyah RA: Rasulullah SAW memerintahkan agar melakukan aqiqah anak lelaki dengan dua ekor kambing yang sepadan dan anak perempuan dengan seekor kambing. 

Syarat aqiqah 

Agar aqiqah dilakukan mendapatkan pahala, disyariatkan sama seperti syarat korban dari sudut jenis, umur dan selamatnya haiwan itu daripada kecacatan yang menyebabkan kurangnya daging. 

Tirmidzi meriwayatkan dan beliau mensahihkannya, begitu juga Abu Daud dan ini lafaz Abu Daud daripada al-Barra’ bin ‘Azib RA daripada Nabi SAW sabdanya: “Empat perkara yang tidak boleh ada dalam korban: Cacat yang jelas kecacatannya, sakit yang jelas penyakitnya, tempang yang jelas tempangnya dan tulang patah yang tiada sumsumnya.”

Empat kecacatan ini dikiaskan kepada semua kecacatan menyerupainya yang menyebabkan ia kurus kering dan kekurangan daging. 

Daging dan tulang aqiqah

  • Daging aqiqah disunatkan dimasak seperti dalam semua kenduri dan disedekahkan dalam bentuk yang telah dimasak. Ia tidak disedekahkan dalam keadaan mentah. Ini berbeza dengan korban. 
  • Aqiqah sunat dimasak dengan benda manis dengan harapan akhlak anak itu menjadi mulia. Yang afdal disedekahkan daging dan kuahnya kepada orang miskin dengan cara menghantarnya kepada mereka. Disunatkan juga sebahagiannya dimakan sendiri dan dihadiahkan. 
  • Disunatkan selagi boleh agar tulangnya tidak dipatahkan, bahkan ianya dipotong pada sendinya saja dengan harapan agar anggota anak itu selamat dan baik.
  • Disunatkan agar dihadiahkan kaki aqiqah kepada bidan dalam keadaan mentah tanpa dimasak kerana Fatimah RA telah melakukannya dengan perintah Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Hakim. 

Sumber: Al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Mazhab al-Imam asy-Syafie Kitab Fikah Mazhab Syafie

You cannot copy content of this page