Kategori: Enam

  • 6 wasiat berharga

    Disebutkan dalam Tanbihul Ghafilin, seorang datang kepada Abdullah bin Abbas RA dan berkata: Berilah nasihat…

  • Enam tipu daya

    Yahya bin Muaz dilaporkan berkata: Tipu daya paling besar pada pendapatku adalah: 1. Terus-menerus melakukan…

  • Enam tanda taubat

    Ahli hikmah (ahli ilmu, orang bijaksana) ditanya: “Apakah seorang hamba mengetahui diterima atau ditolaknya suatu…

You cannot copy content of this page