Hukum lelaki memakai sutera bercampur kain selainnya

Apabila pakaian atau baju diperbuat daripada sutera dan selainnya, maka dalam keadaan ini dilihat yang mana lebih banyak.

Sekiranya sutera lebih banyak, maka lelaki diharamkan memakai dan menggunakan pakaian itu. Sekiranya kain selain sutera lebih banyak, maka lelaki dibenarkan memakai dan menggunakannya.

Ini kerana hukum akan berpihak kepada yang paling banyak antara kedua-duanya dan pakaian itu akan diberikan dengan namanya dan hukumnya.

Sekiranya kadar kedua-duanya sama, dibenarkan memakai dan menggunakannya sebagai mengutamakan bahagian yang halal kerana itu hukum asal.

Berdasarkan kenyataan itu, dibenarkan menjahit bahagian tepi pakaian dengan sutera iaitu menjahit bahagian hujung pakaian dengan sutera pada kadar biasa.

Dibenarkan juga menampal baju dan menyulamnya dengan sutera dengan syarat tidak melebihi kadar empat jari tangan yang disusun. Jika melebihi kadar ini, ia tidak dibenarkan.

Dalilnya hadis diriwayatkan Muslim: “Asma binti Abu Bakar RA mengeluarkan sehelai jubah panjang thoyalisah kisrawaniyah. Ia mempunyai saku dibuat daripada kain sutera, kain bawahnya dan sakunya juga daripada kain sutera.
“Asma berkata: Baju ini ada pada Aisyah RA sehingga dia wafat. Apabila dia wafat, aku mengambilnya. Nabi SAW pernah memakainya. Kami memandikan orang sakit menggunakannya untuk tujuan berubat.”

Muslim meriwayatkan daripada Suwaid bin Ghafalah bahawa Umar bin al-Khattab RA berkhutbah di al-Jabiyah. Katanya: “Rasulullah SAW telah melarang memakai sutera melainkan sekadar sebesar dua atau tiga atau empat jari.”

Menggantung tirai sutera di pintu dan dinding

Diharamkan menggantung tirai sutera di pintu, dinding dan sebagainya. Pengharaman ini sama saja bagi lelaki dan perempuan kerana ia mengandungi maksud bongkak.

Namun, ulama mengecualikan penggantungannya pada al-Kaabah al-Musyarrafah. Bagaimanapun, hal ini tidak boleh disamakan dengan masjid dan rumah lain selain Kaabah.

Sumber: Kitab Fiqah Mazhab Syafie

You cannot copy content of this page