Najis dan benda kotor yang dimaafkan

1. Percikan air kencing yang terlalu sedikit yang tidak dapat dilihat oleh mata yang sihat penglihatannya (apabila ia kena pada pakaian atau badan), sama ada najis itu mughallazah (berat), mukhaffafah (ringan) atau mutawassitah (pertengahan).

2. Darah, nanah, darah kutu anjing dan najis yang sedikit dibawa oleh lalat, selagi ia bukan perbuatan manusia dan bukan dengan sengaja.

3. Darah atau nanah luka walaupun banyak, dengan syarat ia terjadi pada diri manusia itu sendiri, bukan hasil daripada perbuatannya dan bukan dengan sengaja.

Disyaratkan supaya darah atau nanah itu tidak mengalir ke tempat lain.

4. Tahi binatang yang kena biji-bijian ketika ia memijaknya. Begitu juga tahi binatang ternakan yang kena susu ketika diperah, dengan syarat najis itu tidak banyak hingga mengubah keadaan susu itu.

5. Tahi ikan di dalam air selagi air itu tidak berubah. Begitu juga tahi burung pada tempat yang selalu ia berulang-alik padanya seperti kawasan Tanah Suci Makkah, Tanah Suci Madinah dan Jamik Umawi. Ini adalah disebabkan ‘umum al-balwa (musibah yang umum) dan sukar untuk dipelihara daripadanya.

6. Darah yang kena baju tukang daging sekiranya tidak banyak.

7. Darah yang ada pada daging.

8. Mulut kanak-kanak yang terdapat najis muntah padanya apabila dia menghisap susu ibunya.

9. Tanah jalan yang kena pada manusia.

10. Bangkai yang tidak mengalir darahnya atau yang tidak berdarah apabila terjatuh ke dalam suatu cecair seperti lalat, lebah dan semut dengan syarat ia terjatuh dengan sendirinya (bukan dicampak) dan ia tidak mengubah keadaan cecair itu.

Al-Bukhari dan lain-lainya meriwayatkan daripada Abu Hurairah RA bahawa Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya: “Apabila lalat terjatuh ke dalam bekas seseorang kamu, maka hendaklah diselamkan semuanya, kemudian dibuangkannya, (kerana) sesungguhnya pada salah satu sayapnya itu ada penawar dan satu lagi mempunyai (kuman) penyakit.”

Hadis ini menunjukkan sekiranya lalat menajiskan air, maka Baginda tidak memerintahkan supaya diselamkan ke dalamnya.

Begitu juga hukum bangkai binatang (serangga) lain yang darahnya tidak mengalir. Ia dilakukan qiyas kepada hukum lalat sebagaimana yang jelas nas (dalil) dalam hadis itu.

Sumber: Al-Fiqh al-Manhaji Mazhab Imam Syafie

You cannot copy content of this page