Siapakah yang layak disebut kafir?

(Mereka) yang layak disebut kafir ialah orang dengan terang-terangan tanpa malu menentang dan memusuhi agama Islam, menganggap dirinya kafir dan bangga perbuatannya yang terkutuk.

Bukan orang-orang Islam yang tetap mengakui agamanya secara lahir (zahir), walaupun dalamnya buruk dan imannya lemah, tidak konsisten antara perbuatan dan ucapannya. Orang itu dalam Islam dinamakan ‘munafik’ hukumnya.

Di dunia dia tetap dinamakan (termasuk) orang Islam, tetapi di akhirat tempatnya di neraka, pada tingkat yang terbawah.

Di bawah ini, kami kemukakan golongan (orang-orang) yang layak disebut kafir tanpa diragukan lagi, iaitu:

1. Golongan komunis atau atheis, yang percaya pada suatu falsafah dan undang-undang, yang bercanggah dengan syariat dan hukum Islam. Mereka itu musuh agama, terutama agama Islam. Mereka beranggapan bahawa agama adalah candu bagi masyarakat.

2. Orang-orang atau golongan daripada fahaman yang menamakan dirinya sekular, yang menolak secara terang-terangan agama Allah dan memerangi siapa saja yang berdakwah dan mengajak masyarakat untuk kembali pada syariat dan hukum Allah.

3. Orang-orang daripada aliran kebatinan, misalnya golongan Duruz, Nasyiriah, Ismailiah dan lain-lainnya. Kebanyakan daripada mereka berada di Syiriah (Syria) dan sekitarnya.

Imam Ghazali pernah berkata: Pada lahirnya mereka itu bersifat menolak dan batinnya kufur.

Ibnu Taimiyah berkata: Mereka lebih kafir daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kerana sebahagian besar mereka ingkar pada landasan Islam.

Seperti halnya mereka yang baru muncul di masa itu, iaitu yang bernama Bahaiah, agama baru yang berdiri sendiri. Begitu juga golongan yang mendekatinya, iaitu al-Qadiyaniah, yang beranggapan bahawa pemimpinnya adalah nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Kumpulan Fatwa Yusuf Qardawi

You cannot copy content of this page