Tag: Berharap

  • Berharap

    Berharap atau Arabnya ialah raja’ adalah sifat terpuji. Sifat berlawanannya ialah putus asa daripada rahmat Allah dan…

You cannot copy content of this page