10 ciri kejahatan

Menurut keterangan dalam Tanbihul Ghafilin, kejahatan ada 10 ciri:

1. Menyebabkan murka Allah, padahal Allah berkuasa ke atasnya pada setiap waktu.

2. Menggembirakan musuh Allah, dan musuh-Nya iaitu Iblis.

3. Menjauh dari syurga.

4. Mendekat kepada neraka jahanam.

5. Mengabaikan kepentingan diri sendiri.

6. Mengotori diri sendiri.

7. Mengganggu malaikat yang menjaganya.

8. Menyedihkan kepada Nabi SAW di dalam kuburnya.

9. Mempersaksikan kepada siang dan malam atas kejahatan dirinya dan menyusahkan mereka.

10. Mengkhianati semua makhluk daripada anak Adam dan lainnya.

Adapun khianat terhadap anak Adam, maka andai bagi tiap-tiap orang itu ada kewajipan persaksian, nescaya tidak akan diterima persaksiannya kerana dosa itu, bererti membatalkan atau merosakkan hak kawannya (bangsanya) kerana dosanya itu.

Khianat terhadap semua makhluk, sebab adanya dosa itu mungkin mengurangi hujan, maka di sinilah terletak khianat terhadap semua makhluk.

Justeru berhati-hati daripada dosa, kerana dosa itu mengandungi ciri berkenaan dan bererti penganiayaan terhadap diri sendiri.

You cannot copy content of this page