“Apa yang kami dapat pada hari Jumaat?”

Diriwayatkan oleh Al-Bazzar; daripada Anas bahawa Rasulullah SAW bersabda: Jibril pernah datang kepadaku dengan membawa cermin putih di tangannya. Pada cermin itu ada setitik noda hitam. Maka, aku bertanya, apa in, hai Jibril?

Dia menjawab: Ini Jumaat. Tuhanmu hendak memperlihatkannya kepadamu. Selanjutnya, ia menjadi hari raya bagimu dan bagi kaummu sepeninggalanmu. Kamulah yang ada di hadapan, sedang orang-orang Yahudi dan Nasrani ada di belakangmu.

Rasul bertanya: Apa yang kami dapat pada hari Jumaat?

Jibril menjawab: Pada hari itu bagimu ada suatu saat, di mana orang Mukmin mana pun yang meminta kebaikan kepada Tuhannya, yang memang sudah ditetapkan menjadi bahagiannya, pasti kebaikan itu diberikan kepadanya. Apabila dia meminta kebaikan yang bukan menjadi bahagiannya, maka Allah menyimpan untuknya sesuatu yang lebih besar lagi daripada itu. Apabila Mukmin itu meminta perlindungan daripada keburukan yang sudah ditetapkan untuknya, nescaya Allah melindunginya daripada keburukan yang lebih besar lagi daripada itu.

Nabi SAW berkata: Aku bertanya, apa noda hitam ini?

“Ini kiamat, ia akan terjadi pada hari Jumaat,” jawab Jibril. “Hari Jumaat adalah hari terbaik dalam kalangan kami, dan kelak di akhirat kami menyebutnya “Yaum al-Mazid” (hari penambahan).”

Nabi SAW bertanya pula: Apa itu hari penambahan?

Jibril menerangkan: Sesungguhnya Tuhanmu membuat di syurga suatu lembah yang luas daripada kasturi putih. Apabila datang hari Jumaat, maka Tuhanmu turun dari ‘Illiyyin (alam keluhuran) ke Kursi-Nya. Kemudian Kursi-Nya dikelilingi panggung-panggung daripada cahaya, maka datanglah para nabi, lalu duduk di sana. Kemudian panggung-panggung itu dikelilingi kursi-kursi emas, maka datanglah para siddiqin dan syuhada, lalu duduk di sana. Kemudian datang pula para penghuni syurga yang lain, lalu duduk di atas tompokan-tompokan kasturi tadi.

Maka, Tuhan Yang Maha Perkasa dan Maha Agung menampakkan Zat-Nya kepada mereka, sehingga mereka boleh memandang kepada Wajah-Nya, lalu firman-Nya: Akulah yang telah memenuhi janji-Ku dan menyempurnakan nikmat-Ku kepadamu sekalian. Di sinilah tempat kemurahan-Ku, maka mintalah kamu kepada-Ku.

Mereka meminta kepada Allah apa sahaja, sehingga dipenuhi segala keinginan mereka. Pada waktu itu, mereka dibenarkan mengambil apa saja, yang tidak pernah dilihat mata sesiapa pun, dan tidak pernah terdetik dalam hati manusia mana pun. Itu semua berlangsung sampai waktu yang sama dengan saat pulangnya para jemaah dari (menunaikan solat di) hari Jumaat (semasa di dunia).

Kemudian Allah naik ke Kursi-Nya, begitu juga para syuhada dan siddiqin ke kursi masing-masing. — Saya kira Rasulullah SAW mengatakan pula: Sedangkan para penghuni bilik pulang ke biliknya masing-masing yang diperbuat daripada mutiara putih, permata yaqut merah atau permata zabarjad hijau. Bilik-bilik dan pintu-pintu mereka berukir mutiara, yaqut atau zabarjad tadi. Di sana ada pula pohon-pohon yang mudah dipetik buahnya. Juga isteri-isteri dan para pelayan mereka. Mereka lebih mengharapkan datangnya hari Jumaat, daripada pada yang lain, kerana mereka berharap akan diberikan tambahan kemurahan daripada Allah di hari itu dan diberikan kesempatan lagi memandang wajah Allah. Ini kerana hari itu disebut “Yaum al-Mazid”.

Huru-Hara Hari Kiamat, Ibnu Katsir, 538-539

You cannot copy content of this page