Apakah hadas

Hadas pada bahasa ialah sesuatu yang berlaku. Manakala pada syarak, ialah perkara i’tibari (yang hanya wujud atau ada pada anggapan saja) pada anggota manusia yang menghalang daripada sah solat dan lain-lain yang termasuk dalam hukumnya (seperti wuduk) jika tidak diberikan rukhsah.

Kalimah hadas juga digunakan pada perkara yang membatalkan wuduk dan pada perkara yang mewajibkan mandi.

Hadas terbahagi kepada dua iaitu hadas kecil dan hadas besar.

Hadas kecil ialah perkara i’tibari yang berlaku pada anggota manusia yang empat iaitu muka, dua tangan, kepala dan dua kaki, yang mana ia menegah daripada sahnya solat dan seumpamanya.

Ia boleh dihilangkan dan terangkat dengan berwuduk. Dengan itu, maka jadilah orang yang bersedia untuk solat dan seumpamanya.

Hadas besar ialah perkara i’tibari yang berlaku pada seluruh badan, yang mana ia menghalang daripada sahnya solat dan perkara-perkara yang termasuk dalam hukumnya. Hadas ini akan terangkat (berakhir) dengan mandi (mandi wajib). Dengan itu, maka jadilah dia seorang yang layak untuk melakukan perkara dilarang melakukannya (yang disebabkan oleh hadas itu).

Rujukan: Al-Fiqh al-Manhaji Mazhab Imam Syafie

You cannot copy content of this page