Cuai solat, jika ingin seperti iblis

Diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dahulu iblis dapat dilihat dan bertemu jelas dengan orang.

Maka, ada seorang bertanya kepada iblis: “Hai Abu Murrah (iblis), bagaimana caranya aku ingin berbuat (menjadi) seperti kamu?”

Iblis berkata: “Celaka kamu! Tidak pernah ada seseorang ingin menjadi seperti aku, maka bagaimana (sebab apa) kamu meminta itu?”

Jawab orang itu: “Saya ingin begitu.”

Iblis berkata: “Jika benar-benar kamu ingin seperti aku, maka lalaikanlah terhadap solat dan jangan hirau sumpah benar atau dusta (yakni selalu bersumpah sama ada bicara benar atau dusta).”

Lantas orang itu berkata: “Saya telah berjanji kepada Allah tidak akan meninggalkan solat dan tidak bersumpah selama hidup.”

Maka, iblis berkata: “Tidak seorang pun belajar kepadaku dengan tipuan sedemikian ini selain kamu dan aku telah berjanji kepada Allah tidak akan memberi nasihat baik kepada anak Adam (manusia) selamanya.”

You cannot copy content of this page