Temui manis ibadat dalam 4 perkara

Dilaporkan, daripada Amirul Mukminin Sayidina Utsman ibn Affan RA: “Saya temui manisnya ibadat dalam empat perkara:

1. Dalam menunaikan fardu-fardu Allah.

2. Dalam menjauhi larangan-larangan Allah.

3. Dalam amar makruf (menyuruh kebaikan) dan mencari pahala Allah.

4. Dalam meninggalkan kemungkaran dan menjaga diri daripada murka Allah.”

You cannot copy content of this page