Tiga tidak dibezakan

Disebutkan dalam sebuah kitab, Maimun bin Mahran berkata: Tiga macam yang tidak dibezakan antara Muslim dan kafir:

1. Sesiapa yang berjanji kepadanya, maka harus ditepati, sama ada kepada Muslim atau kafir.
2. Kepada kerabat keluargamu harus engkau hubungi, sama ada dia Muslim atau kafir.
3. Sesiapa memberi amanah kepadamu, harus engkau kembalikan kepadanya, sama ada Muslim atau kafir.

You cannot copy content of this page