Hukum fotografi

(Soalan berkaitan) — Saya mempunyai kamera untuk mengambil foto ketika berekreasi atau pada acar tertentu lainnya, apakah yang demikian itu berdosa atau haram? Di bilik saya juga ada foto beberapa tokoh, selain itu saya mempunyai beberapa akhbar yang di dalamnya ada foto-foto wanita, apakah yang demikian itu terlarang? Bagaimana hukumnya menurut syariat Islam?

Mengenai foto dengan kamera, maka seorang mufti Mesir pada masa lalu iaitu Al-Allamah Syeikh Muhammad Bakhit Al-Muthi’i — termasuk salah seorang pembesar ulama dan mufti pada zamannya — dalam risalahnya berjudul Al-Jawabul Kaafi fi Ibahaatit Taswiiril Futughrafi berpendapat bahawa fotografi itu hukumnya mubah (harus).

Beliau berpendapat bahawa pada hakikatnya fotografi tidak termasuk dalam aktiviti mencipta sepertimana disebutkan hadis dengan kalimat “yakhluqu kakhalqi” (menciptakan seperti ciptaan-Ku), tetapi foto itu hanya menahan bayangan. Lebih tepat, fotografi ini diistilahkan dengan ‘pemantulan’ sepertimana yang diistilahkan oleh putera-putera Teluk yang menamakan jurufoto dengan sebutan al-‘akkas (tukang memantulkan), kerana dia memantulkan bayangan seperti cermin. Aktiviti ini hanyalah menahan bayangan atau memantulkannya, tidak seperti yang dilakukan oleh pemahat patung atau pelukis. Justeru, fotografi ini tidak diharamkan, ia terhukum mubah.

Fatwa Syeikh Muhammad Bakhit ini disetujui oleh banyak ulama dan pendapat ini pula yang saya pilih dalam buku saya Al-Halal wal Haram (Halal dan Haram).

Fotografi ini tidak terlarang dengan syarat objeknya adalah halal. Dengan demikian, tidak boleh mengambil gambar wanita telanjang atau hampir telanjang atau mengambil gambar pemandangan yang dilarang syarak. Tetapi jika mengambil gambar objek-objek yang tidak terlarang seperti rakan dan anak-anak, pemandangan alam, ketika kenduri atau lainnya, maka hal itu dibolehkan.

Kemudian ada pula keadaan tertentu yang tergolong darurat, sehingga memperbolehkan fotografi meski terhadap orang yang diagungkan sekalipun, seperti untuk urusan kepegawaian (pekerjaan), pasport atau foto identiti.

Adapun mengumpulkan foto artis dan sejenisnya, maka hal itu tidak layak bagi seorang muslim yang memiliki perhatian terhadap agamanya.

Apa manfaatnya seorang muslim mengumpul foto artis? Tidaklah akan mengumpul foto seperti ini melainkan orang tertentu yang kurang pekerjaan, yang hidupnya hanya disibukkan dengan foto-foto.

Adapun jika mengumpul majalah yang di dalamnya terdapat foto wanita telanjang, hal yang demikian patut disesalkan. Lebih-lebih pada zaman sekarang ini, ketika foto wanita dipaparkan sebagai model iklan, mereka dijadikan perangkap untuk memburu pelanggan. Model iklan seperti ini biasanya dipotret dengan penampilan yang seronok.

Majalah dan akhbar juga menggunakan cara seperti itu, mereka sengaja memasang foto wanita pemfitnah untuk menarik minat pembeli. Anehnya mereka enggan memasang foto pemuda atau orang tua.

Bagaimanapun juga, apabila saudara pena mengumpulkan majalah tertentu kerana berita atau pengetahuan yang ada di dalamnya — tidak bermaksud mengumpulkan foto bahkan menganggap hal itu sebagai suatu yang tidak dia perlukan — maka tidak mengapalah melakukannya. Namun yang lebih utama ialah membebaskan diri daripada foto telanjang yang menyimpang daripada adat dan kesopanan. Jika tidak dapat menghindarinya, maka hendaklah disimpan di tempat tidak mudah dijangkau dan dilihat orang, dan hendaklah dia hanya membaca isinya.

Menggantungkan atau memasang foto itu tidak dibolehkan, kerana hal itu dimaksudkan untuk mengagungkan. Dan yang demikian itu bercanggah dengan syarak, kerana pengagungan hanya ditujukan kepada Allah Rabbul Alamin.

Kumpulan Fatwa, Yusuf Qardawi

You cannot copy content of this page