Hukum kumpul patung

Bagaimana hukum patung menurut pandangan Islam? Saya mempunyai beberapa buah patung pemuka Mesir masa dulu, dan saya hendak memanjangnya di rumah sebagai perhiasan, tetapi ada beberapa orang mencegahnya dengan alasan bahawa hal itu haram. Benarkah pendapat itu?

Islam mengharamkan patung dan semua gambar yang bertubuh, seperti patung manusia dan haiwan.

Tingkat keharaman itu akan bertambah apabila patung itu merupakan bentuk orang yang diagungkan, seperti raja, nabi, al-Masih atau Maryam, atau berbentuk sesembahan para penyembah berhala, seperti sapi bagi orang Hindu.

Maka, yang demikian itu tingkat keharamannya semakin kuat, sehingga kadang-kadang sampai pada tahap kafir atau mendekati kekafiran, dan orang menghalalkannya dianggap kafir.

Islam sangat menaruh perhatian dalam memelihara tauhid, dan semua hal yang akan bersentuhan dengan akidah tauhid ditutup rapat-rapat.

Sesetengah orang berkata, “pendapat seperti ini berlaku hanya pada zaman berhala dan penyembahan berhala, adapun sekarang tidak ada lagi berhala dan penyembah berhala”.

Ucapan ini tidak benar, kerana pada zaman kita sekarang masih ada orang yang menyembah berhala dan menyembah sapi atau haiwan lainnya. Mengapa kita mengingkari kenyataan ini?

Bahkan di Eropah banyak kita jumpai orang yang tidak sekadar menyembah berhala. Anda akan menyaksikan bahawa pada era teknologi canggih ini mereka masih menggantungkan sesuatu pada ladam kudanya misalnya, atau pada kenderaannya sebagai tangkal.

Manusia pada setiap zaman selalu saja ada yang mempercayai khurafat. Dan kelemahan akal manusia kadang-kadang menyebabkan mereka menerima sesuatu yang tidak benar, sehingga orang yang mengaku berperadaban dan cerdekia pun dapat terjatuh ke dalam lembah kebatilan, yang sebenarnya hal yang demikian itu tidak dapat diterima oleh akal orang buta huruf sekalipun.

Islam telah menjangkakan hal itu sehingga mengharamkan segala sesuatu yang dapat membawa kebiasaan tersebut kepada sikap keberhalaan, atau yang di dalamnya mengandungi unsur-unsur keberhalaan. Sebab itulah Islam mengharamkan patung. Dan patung-patung pemuka Mesir waktu dahulu termasuk dalam jenis ini.

Bahkan ada orang menggantungkan patung-patung tersebut untuk azimat, seperti memasang kepala “naqratiti” atau lainnya untuk menangkal hasad, jin, atau ain (mata). Dengan demikian keharamannya menjadi berganda, kerana bergabung antara haramnya azimat dan haramnya patung.

Kesimpulannya, patung itu tidak diperbolehkan (haram), kecuali patung (boneka) untuk permainan anak-anak kecil, dan setiap Muslim wajib menjauhinya.

Kumpulan Fatwa, Yusuf Qardawi

You cannot copy content of this page