Isyarat munculnya pendusta mengaku nabi menjelang kiamat

Foto hiasan – Unsplash

Menurut riwayat Muslim daripada Jabir bin Samurah, dia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda (mafhumnya): “Sesungguhnya menjelang datangnya kiamat muncul pendusta-pendusta.”

Jabir mengatakan: Maka waspadalah terhadap mereka.

Imam Ahmad pula meriwayatkan daripada Jabir bahawa dia mengatakan: Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda (mafhumnya): “Sesungguhnya menjelang datangnya kiamat akan muncul pendusta-pendusta, antara lain seorang pendusta dari Yamamah, pendusta dari Sanaa iaitu al-Absi, pendusta dari Himyar dan dajjal. Dajjal inilah yang menimbulkan bencana besar.”

Jabir mengatakan: Ada beberapa teman saya mengatakan jumlah mereka hampir 30 orang.

Hadis ini diriwayatkan sendirian oleh Ahmad.

Dalam sahih al-Bukhari daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda (mafhumnya): “Kiamat tidak berlaku sehingga dibangkitkan dajjal-dajjal pendusta hampir 30 masing-masing mengaku dirinya utusan Allah.”

Dalam sahih Muslim daripada Tsauban, Rasulullah SAW (mafhumnya): “Dan sesungguhnya akan muncul dalam kalangan umatku 30 pendusta masing-masing mengaku dirinya nabi, sedangkan saya penutup para nabi, tidak ada lagi nabi selepas saya.”

Sumber — Huru-hara Hari Kiamat, 72 / 73

You cannot copy content of this page