Mengkafirkan sesama Muslim

Foto hiasan – Unsplash

Hal tersebut amat berbahaya dan telah menjadi perhatian bagi orang Muslimin khususnya, kerana timbulnya fikiran yang terlampau ekstrem.

Dalam hal ini saya sudah menyiapkan sebuah buku khusus mengenai masalah tersebut.

Saya kemukakan perlunya pengkajian sebab-sebab timbulnya fikiran yang ekstrem dan cara menghadapinya sehingga dapat diatasi dengan saksama.

Pertama, tiap-tiap fikiran atau pendapat harus dilawan dengan fikiran, pandangan dan diubati dengan keterangan serta dalil yang kuat, sehingga dapat dapat menghilangkan keraguan dan pandangan yang terkeliru itu.

Jika kita menggunakan kekerasan sebagai satu-satunya alat, maka tentu tidak membawa faedah.

Kedua, mereka itu (orang-orang yang berpandangan salah) umumnya adalah orang-orang baik, kuat agamanya dan tekun ibadatnya, tetapi mereka dapat digoncang oleh perkara-perkara yang bercanggah dengan Islam dan yang timbul pada masyarakat Islam.

Mislanya, akhlak buruk, kerosakan di segala bidang, kehancuran dan sebagainya.

Mereka selalu menuntut dan mengajak kepada kebaikan dan mereka ingin masyarakatnya berjalan di garis yang telah ditentukan oleh Allah, walaupun jalan atau fikirannya menyimpang pada jalan yang salah dan sesat kerana mereka tidak mengerti.

Maka, sebaiknya kita hormati niat mereka yang baik itu, lalu kita beri penerangan yang cukup, jangan mereka digambarkan atau dikatakan sebagai binatang yang buas, atau penjahat bagi masyarakat.

Tetapi hendaknya diberi pengarahan dan bimbingan ke jalan yang benar, kerana tujuan mereka adalah baik, tetapi salah jalan.

Mengenai sebab timbunya fikiran tersebut adalah:

1. Tersebarnya kebatilan, kemaksiatan dan kekufuran, yang secara terang-terangan dan terbuka di tengah masyarakat Islam tanpa ada usaha pencegahannya. Bahkan sebaliknya untuk meningkatkan kemungkaran dan kemaksiatan, dia menggunakan agama sebagai alat propaganda untuk menambah kerosakan akhlak dan sebagainya.

2. Sikap para ulama yang amat lunak terhadap mereka yang secara terang-terangan menjalankan praktik orang-orang kafir dan memusuhi orang-orang Islam.

3. Ditindaknya (diambil tindakan terhadap) gerakan-gerakan Islam yang sihat dan segala dakwah yang berasaskan al-Quran dan sunah. Maka, setiap perlawanan (pertentangan) bagi suatu fikiran yang bebas tentu akan melahirkan suatu tindakan ke arah yang menyimpang, yang nantinya akan melahirkan gerakan bawah tanah.

4. Kurangnya pengetahuan mereka tentang agama dan tidak ada pendalaman ilmu dan hukum Islam secara keseluruhan. Oleh itu mereka hanya mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain, dengan faham yang keliru dan menyesatkan.

Keikhlasan dan semangat sahaja tidak cukup sebagai bekalan diri sendiri, jika tidak disertai dasar yang kuat dan pemahaman yang mendalam mengenai hukum Islam. Terutama mengenai hukum syariat dan ilmu fiqih (fiqah), maka mereka ini akan mengalami nasib yang sama dengan para al-Khawarij di masa lampau, sepertimana keterangan Imam Ahmad.

Oleh itu orang-orang soleh yang selalu menggalakkan untuk menuntut ilmu dan memperkuat diri dengan pengetahuan Islam sebelum melakukan ibadat dan perjuangan, agar teguh pendiriannya dan tidak kehilangan arah.

Hasan al-Basri berkata: Segala amalan tanpa dasar ilmu, seperti orang yang berjalan tetapi tidak pada tempatnya berpijak.

Setiap amalan tanpa ilmu akan menimbulkan kerosakan lebih banyak daripada kebaikannya.

Tuntutlah ilmu sehingga tidak membawa mudarat pada ibadat dan tuntutlah (lakukanlah) ibadat yang tidak membawa mudarat pada ilmu.

Maka, ada segolongan kaum yang melakukan ibadat dan meninggalkan ilmu, sehingga mereka mengangkat pedangnya untuk melawan umat Muhammad SAW, yang termasuk saudaranya sesama Muslim.

Jika mereka memiliki ilmu, tentu ilmu tidak akan membawa ke arah perbuatan itu.

Kumpulan Fatwa Yusuf Qardawi

You cannot copy content of this page