Persoalan berkaitan menginai, sambung rambut

Pengharaman memakai inai hitam

Diharamkan menginaikan (celup warna) rambut kepala dan janggut dengan warna hitam bagi lelaki dan perempuan. Diharuskan menginaikan uban dan mencelupkan rambut dengan warna selain hitam bagi lelaki dan perempuan seperti warna kuning atau merah.

Dalilnya hadis diriwayatkan Muslim dan selainnya daripada Jabir RA katanya: “Pada hari pembukaan kota Makkah, Abu Quhafah (bapa Abu Bakar yang masuk Islam waktu itu) dibawa menemui Rasulullah SAW dalam keadaan rambut dan janggutnya serba keputihan. Rasulullah SAW bersabda: Ubahlah warna ini dengan sesuatu dan jauhilah warna hitam.”

At-Tirmidzi meriwayatkan daripada Abu Hurairah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda: “Ubahlah warna uban dan jangan kamu menyerupai orang Yahudi.”
Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah RA bahawa Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak menggunakan inai, maka berbezalah kamu dengan mereka.”

Pengharaman menyambung rambut

Menyambung rambut dengan rambut lain adalah haram bagi lelaki dan wanita, janda atau yang telah berkahwin, untuk berhias atau untuk selainnya. Ia termasuk dosa besar kerana wujudnya dalil melaknat pelaku dan tukang sambung.

Oleh itu ahli fiqah menyatakan: Sekiranya wanita menyambung rambutnya dengan rambut orang lain; lelaki ataupun perempuan; muhrim ataupun suaminya, maka ia tetap haram kerana umumnya dalil.

Juga kerana diharamkan menggunakan rambut manusia dan seluruh juzuk badannya disebabkan kemuliaannya. Bahkan, rambut dan kukunya juga seluruh juzuk (bahagian) tubuhnya hendaklah ditanam sekiranya dipisahkan sewaktu dia masih hidup.

Sekiranya disambungkan bukan dengan rambut manusia; sekiranya ia adalah rambut najis, maka ia adalah rambut bangkai, sekiranya ia adalah rambut binatang yang tidak halal dimakan dagingnya yang terpisah sewaktu masih hidup, maka ia tetap haram kerana umumnya dalil larangan bagi perkara berkenaan. Juga kerana dia akan membawa najis dalam solatnya dan sebagainya.

Mengenai rambut (bulu) yang suci selain daripada rambut manusia, sekiranya perempuan itu tiada suami, maka ia adalah haram. Sekiranya dia memiliki suami, kalau dia melakukannya dengan izin suaminya, maka dibenarkan. Sekiranya dia melakukannya tanpa keizinan, maka tidak diharuskan.

Mengenai perbuatan memerahkan muka dan mencelup kuku, sekiranya diizinkan oleh suami, maka diharuskan dan jika tidak diizinkan, maka tidak diharuskan.

Mengenai menyambung rambut dengan benang sutera dan seumpamanya yang tidak menyerupai rambut, maka ia diharuskan dan tidak dilarang kerana ia tidak termasuk hukum menyambung rambut yang dilarang. Ia hanya untuk perhiasan.

Dalil pengharaman menyambung rambut

Dalil yang mengharamkan penyambungan ialah hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim daripada Asma binti Abu Bakar RA katanya: “Seorang perempuan telah datang menemui Nabi SAW, katanya: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku memiliki anak perempuan yang sedang meningkat remaja. Dia terkena penyakit rubela yang menyebabkan rambutnya gugur, apakah aku boleh menyambungkannya?
“Jawab Baginda: Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta disambungkan rambutnya.”

Hikmah pengharaman menyambung rambut

Kemungkinan besar hikmah pengharaman menyambung rambut ialah ia adalah penipuan terhadap yang sebenar, mengubah ciptaan asal dan menzahirkan diri dengan keadaan yang bukan sebenarnya.

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Said bin al-Musayyab RA katanya: “Muawiyah RA datang ke Madinah, kedatangannya yang terakhir, lalu berkhutbah kepada kami, kemudian dia mengeluarkan segelung rambut.
“Katanya: Aku tidak pernah melihat seorang pun yang melakukan perkara ini melainkan orang Yahudi. Sesungguhnya Nabi SAW telah menamakannya sebagai pendustaan.”

Yang dimaksudkan ialah orang yang menyambung rambut. Hadis ini jelas menyatakan illah (sebab) pengharaman iaitu penipuan dan pendustaan di samping mengubah yang sebenar.

Sumber: Kitab Fiqah Mazhab Syafie

You cannot copy content of this page