Contohi sikap merendah diri Umar Abdul Aziz

Tawaduk adalah sikap terpuji yang termasuk dalam akhlak yang sangat mulia dan menjadi nilai daripada akhlak orang soleh. Justeru selayaknya kita mengikuti sikap orang-orang soleh.

Pada suatu malam, Umar bin Abdul Aziz didatangi tetamu dan selalunya beliau selepas Isyak menulis apa-apa yang diperlukannya, sedang tamunya tidak jauh kelihatan lampu sudah berkelip-kelip hampir padam.

Maka tamu itu berkata: Wahai Amirul Mukminin, saya akan bangun membaiki lampu itu.

Jawab Umar: Bukan daripada kemanusiaan apabila menggunakan tenaga tamunya.

Berkata tamu itu: Apakah saya membangunkan pelayan (pekerja)?

Jawab Umar: Tidak, sebab dia baru tidur.

Lalu Umar sendiri mengisi gas lampunya.

Tamu itu bertanya: Wahai Amirul Mukminin! Tuan sendiri yang membetulkan (melakukannya)?

Jawab Umar: Ketika saya bangun, saya tetap Umar. Dan kembali juga masih tetap Umar. Dan sebaik-baik manusia di sisi Allah ialah orang tawaduk (merendah diri atau tidak meninggi diri).

You cannot copy content of this page