Dalam pertempuran sahabat, apakah ada yang dikafirkan?

Dalam peperangan (Siffin atau al-Jamal) Ali bin Abi Talib RA tidak menganggap orang-orang yang melawannya telah keluar dari Islam dan kafir, tetapi hanya dikatakan mereka itu bughah.

Seperti sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat bernama Ammar: Kamu akan dibunuh oleh golongan al-bughah, orang-orang yang zalim, atau orang yang berontak (tidak taat kepada penguasa).

Erti kufur dalam hadis atau sunah bukan keluar dari Islam dan bukan menjadi kafir, seperti yang difahamkan oleh sesetengah orang pada saat ini yang tidak tepat.

Dalam huraiannya Nabi SAW bersabda: Sesiapa melakukan sumpah selain kepada Allah, maka orang-orang itu kafir atau musyrik.

Nabi SAW juga bersabda: Sesiapa yang mendatangi (berubat) kepada bomoh dan percaya pada apa yang dikatakannya, maka dia kafir atau mengingkari apa yang dibawa oleh rasul.

Perkara-perkara yang demikian itu selalu dilakukan oleh orang-orang Islam, seakan-akan menjadi tradisi mengunjungi bomoh-bomoh dan bersumpah atas nama orang, tidak atas nama Allah, tetapi tidak ada satu pun antara ulama yang menghukumnya ke atas mereka kafir.

Jadi, kata ‘kufur’ itu dapat diertikan mengingkari nikmat, tidak bersyukur kepada Allah, tidak kenal budi dan sebagainya. Dengan kata lain, ‘kufur’ mempunyai erti yang luas dan berbeza-beza.

Kumpulan Fatwa Yusuf Qardawi

You cannot copy content of this page