Lelaki haram memakai sutera

Pengharaman menggunakan sutera bagi lelaki

Memakai sutera diharamkan bagi lelaki. Begitu juga penggunaannya dalam semua bentuk seperti untuk tempat duduk, berlindung dan berselimut dengannya. Tetapi ia halal bagi wanita dan anak kecil.

Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dan selain kedua-duanya daripada Ali bin Abu Talib RA katanya: “Rasulullah SAW telah mengambil sutera, maka diletakkan di sebelah kanannya dan mengambil emas, maka diletakkan di sebelah kirinya. Kemudian Baginda bersabda: Sesungguhnya kedua-duanya ini haram bagi lelaki umatku.”

At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad hasan sahih daripada Abu Musa al-Asyari bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Diharamkan memakai sutera dan emas bagi lelaki umatku dan dihalalkan bagi wanita mereka.”

Hikmah pengharaman sutera bagi lelaki

Kemungkinan besar pengharaman ini (selain alasan taabbudi) adalah disebabkan pemakaian sutera membawa kepada takbur, juga menyerupai wanita dan khunsa serta jauh daripada sifat kelelakian.

Lelaki tidak diciptakan untuk membesar dengan perhiasan, tertipu dengan pakaian yang cantik, menampakkan diri dengan gambaran lembut dan halus yang membawa kepada menyerupai wanita dan menjauhi perkara yang besar.

Lelaki diciptakan untuk membina kehidupan, mengatasi segala kesulitan, melakukan segala urusan besar dan bersabar dengan perkara yang rumit.

Hal ini menuntut kehidupan yang kasar, jauh daripada kelembutan atau melampau kemewahannya serta jauh daripada ciri khunsa dan lembik.

Pengecualian

Pengharaman sutera bagi lelaki dikecualikan dalam dua keadaan:

1. Keadaan darurat iaitu apabila dia tidak mendapati sesuatu pun melainkan sutera untuk menutup auratnya ataupun untuk melindungi dirinya daripada kepanasan atau kesejukan.

Pada waktu ini, dia dibenarkan memakai sutera sementara dia mendapat penggantinya.

Ini kerana darurat menghalalkan yang dilarang di samping itu keharusannya ditentukan mengikut kadar keterpaksaan.

2. Keperluan memakainya untuk menjauhi kemudaratan seperti apabila seseorang lelaki itu sakit dan pemakaian sutera akan mempercepatkan sembuhnya ataupun mengurangkan kesakitannya.

Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dan ini adalah lafaz Muslim daripada Anas bin Malik RA: “Rasulullah SAW telah memberikan rukhsah (keringanan) kepada Abdul Rahman bin Auf RA dan az-Zubair bin al-Awwam RA untuk memakai pakaian sutera ketika dalam musafir disebabkan penyakit gatal ataupun kesakitan yang dialami mereka.”

Sumber: Kitab Fiqah Mazhab Syafie

You cannot copy content of this page