Pengecualian daripada pengharaman emas dan perak

Tiga perkara dikecualikan daripada pengharaman ini:

1. Wanita menggunakan emas dan perak sebagai bahan perhiasan dengan kadar yang sewajarnya tanpa melampau dan berlebihan. Sama ada wanita yang telah berkahwin atau belum, kecil atau besar, kaya atau miskin.

Dalilnya hadis diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan sanad hasan sahih daripada Abu Musa al-Asyari RA bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Diharamkan penggunaan sutera dan emas bagi lelaki umatku dan ia dihalalkan bagi perempuan mereka.”

Ulama juga mengharuskan memakaikan kanak-kanak yang kecil dengan perhiasan dan sutera pada hari perayaan dan selainnya kerana mereka belum mendapat taklif lagi.

2. Cincin perak. Sudah sahih terbukti bahawa Nabi SAW menggunakan cincin perak.

Muslim dan at-Tirmidzi meriwayatkan daripada Anas RA katanya: “Cincin Rasulullah SAW adalah daripada perak dan mata cincin itu ialah batu yang berlubang berwarna hitam putih.”

Ada yang menyatakan ia adalah batu aqiq yang berasal dari Habsyah dan ada yang menyatakan warnanya adalah warna Habsyah.

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Anas RA: “Nabi SAW memakai cincin perak dan matanya juga daripada perak.”

Kedua-duanya juga meriwayatkan: “Rasulullah SAW menggunakan cincin perak dan diukirkan padanya; Muhammad Rasulullah. Baginda bersabda: Sesungguhnya aku menggunakan cincin perak dan aku ukirkan padanya; Muhammad Rasulullah. Jangan sekali-kali sesiapa pun mengukir sepertinya.”

Al-Bukhari meriwayatkan: “Ukiran tulisan pada cincin itu tiga baris; Muhammad satu baris; Rasul satu baris; dan Allah satu baris.”

Cincin emas bagi lelaki adalah haram secara mutlak. Dalilnya hadis riwayat Muslim, daripada Ibnu Abbas RA: “Bahawa Rasulullah SAW telah melihat cincin emas pada tangan seorang lelaki, lalu Baginda menanggalkannya dan mencampakkannya. Sabda Baginda: Seorang daripada kamu sengaja mengambil bara api neraka dan dipakaikannya di tangannya.

Apabila Rasulullah SAW berlalu pergi, maka dikatakan pada lelaki itu: Ambillah cincin kamu ini untuk kamu ambil manfaatnya. Jawabnya: Aku tidak akan mengambilnya untuk selama-lamanya kerana ia telah diharamkan oleh Rasulullah SAW.”

3. Keadaan darurat dan terpaksa iaitu apabila tiada bekas melainkan bekas dan perak, maka diharuskan pada waktu itu menggunakannya kerana terpaksa.

Hal yang sama seperti ini sekiranya hidung terpotong, lalu digantikan dengan hidung emas ataupun emas diperlukan untuk membuatkan giginya.

Dalam hal sebegini dan yang sepertinya (keadaan darurat) penggunaan emas adalah dibenarkan.

Dalilnya adalah hadis riwayat at-Tirmidzi dengan sanad hasan gharib daripada Arfajah bin As’ad RA katanya: “Hidung aku telah terpotong dalam peperangan al-Kulab pada zaman jahiliah. Lalu aku menggunakan perak untuk menggantikannya, namun ia membusukkan hidungku. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan aku menggantikannya dengan hidung emas.” (Riwayat Abu Daud)

Sumber: Kitab Fiqah Mazhab Syafie

You cannot copy content of this page