Pengecualian mengenai pakaian dan perhiasan

Dalil yang mengharamkan serta melarang daripada menggunakan pakaian dan perhiasan tertentu adalah pengecualian daripada umum dalil (halal dan dibenarkan).

Kita hanya akan menyebutkan beberapa perkara yang dikecualikan dan ia telah diberikan hukum lain iaitu haram dan dilarang.

* Pengharaman penggunaan emas dan perak pada perkara selain jual beli dan seumpamanya.

Menggunakan emas dan perak melainkan dalam jual beli dan yang seumpamanya adalah tidak dibenarkan.

Emas dan perak tidak boleh dijadikan alat untuk makan dan minum. Juga tidak boleh dijadikan alat penulisan, alat celak, untuk menghiasi rumah, dewan, masjid, kedai dan sebagainya sama ada perkara yang menggunakan emas dan perak ini besar atau kecil, ia tetap diharamkan.

Pengharaman penggunaan emas dan perak yang disebutkan itu juga bererti pengharaman membuat sesuatu daripada kedua-duanya atau menyimpannya dalam bentuk berkenaan walaupun ia tidak digunakan.

Hal ini kerana setiap perkara yang diharamkan penggunaannya, maka membuat dan menyimpannya adalah juga haram.

Dalil pengharaman penggunaan emas dan perak

Dalil pengharaman banyak terdapat dalam kitab hadis sahih, antaranya:

* Hadis diriwayatkan oleh Muslim daripada Ummu Salamah RA katanya, Rasulullah bersabda (mafhumnya): “Sesiapa yang minum dalam bekas yang diperbuat daripada emas atau perak, maka sesungguhnya dia telah menuangkan api neraka jahanam ke dalam perutnya.”

* Muslim juga meriwayatkan daripada Huzaifah RA katanya: “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu minum dalam bekas emas dan perak. Dan janganlah kamu makan dalam piringnya (besar ataupun kecil), maka sesungguhnya ia adalah untuk mereka (orang kafir) di dunia.”

Hukum menampal bekas dengan emas dan perak

Diharamkan secara mutlak menggunakan bekas yang ditampal dengan emas sama ada tampalan itu besar atau kecil. Juga sama ada ia ditampalkan pada tempat yang digunakan atau selainnya.

Manakala bekas yang ditampal dengan perak, sekiranya tampalan itu besar dan dilakukan tanpa keperluan (hajat), maka ia adalah haram. Sekiranya ia kecil ataupun besar dan dilakukan kerana keperluan, maka ia dibenarkan sama ada tampalan itu di tempat yang digunakan atau selainnya.

Dalil keharusan ini ialah hadis riwayat al-Bukhari daripada Asim al-Ahwal katanya: “Aku telah melihat baldi Nabi SAW yang telah pecah ada bersama Anas bin Malik RA, lalu dia menampalnya dengan perak. Katanya, ini adalah baldi yang baik dan besar, dibuat daripada kayu nudhar (yang elok dibuat baldi). Katanya, Anas RA berkata: Sesungguhnya aku telah menimba air untuk Rasulullah SAW dengan baldi ini lebih daripada sekian sekian kali.”

Sumber: Kitab Fiqah Mazhab Syafie

You cannot copy content of this page